[showstdtrainingreservation color1=’green’ color2=’green’ program_link=’opis-szkolenia-analiza-ryzyka-w-nowej-normie-iso-9001-2015′ training_info=’Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania analizy ryzyka wg wytycznych ISO 31000. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty realizacji procesu zarządzania ryzykiem.’ cform=’Analiza ryzyka wg ISO 9001:2015′ iso_standard=’ISO 9001:2015′]