[showstdtrainingreservation color1=’green’ color2=’green’ program_link=’opis-szkolenia-analiza-ryzyka-metodyka-i-wdrozenie-wg-iso-27005-oraz-iso-31000′ training_info=’Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania analizy ryzyka wg wytycznych ISO 27001 oraz ISO 31000. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty realizacji procesu zarządzania ryzykiem.’ cform=’Analiza ryzyka ISO 27005-31000′ iso_standard=’ISO 27005/ISO 31000′]