Celem szkolenia jest:

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 14971:2012
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania analizy ryzyka dla wyrobu medycznego
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności do:

 • Oceny kwalifikacji zespołu zarządzania ryzykiem
 • Stworzenia planu zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacji zagrożeń dla wyrobu
 • Szacowanie prawdopodobieństwa, srogości
 • Wykonania analizy ryzyka
 • Oszacowania ryzyka
 • Zarządzania ryzykiem resztkowym w procesie
 • Weryfikacji analizy na podstawie danych z rynku i produkcji

Program szkolenia:

 • Omówienie wymagań normy ISO 14971:2012
 • Kwalifikacje zespołu
 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Analiza ryzyka
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie ryzyka, środki zaradcze sterowanie ryzykiem
 • Zmniejszenie ryzyka
 • Ocena ryzyka resztkowego
 • Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem

Przykład analizy ryzyka dla wyrobu medycznego w postaci kompletnego planu do zatwierdzenia ryzyka szczątkowego przez zespól zarządzania ryzykiem.

program szkolenia >>

Cena: 600 zł + 23% VAT

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:

[cforms name=”Analiza ryzyka 14971″]