Jako specjaliści pragniemy dostarczać Państwu komplementarnych rozwiązań. Oznacza to, iż dysponujemy narzędziami, które w codziennym użytkowaniu pozwolą usprawnić etap wdrażania norm, monitorowania efektywności przeprowadzanych procesów oraz przygotowywanie obligatoryjnej dokumentacji. Proponujemy przede wszystkim oprogramowanie do ISO, które ułatwi Państwu samodzielne nadzorowanie zmian oraz wszystkich procesów im towarzyszących.
Prezentowane narzędzia, oprogramowania do ISO, zostały przygotowane przez specjalistów, którzy w ciągu swojej wieloletniej kariery zawodowej uczestniczyli w licznych standaryzacjach. Dzięki temu rozwiązania te odpowiadają na potrzeby organizacji z różnych branż.

Największą zaletą naszej oferty jest fakt, iż pozwala ona za pomocą bardzo czytelnych, przejrzystych oraz zrozumiałych diagramów prezentować kolejne zadania, pojawiające się na drodze certyfikacji. W ten sposób każdy przedsiębiorca ma możliwość na bieżąco śledzić postępy transformacji procesów oraz przyglądać się kolejnym, pozostałym do zrealizowania celom.

Prócz tego, oprogramowanie do ISO, uwzględnia także efektywne i sprawne zarządzanie ryzykiem. Identyfikacja zagrożeń powinna być adekwatna do sytuacji danej organizacji oraz jej sposobu funkcjonowania. Z naszymi programami będzie to możliwe.

[Rozmiar: 3129 bajtów]

Program służący do modelowania procesów w postaci mapy procesów, graficznych diagramów przepływów, dodatkowo umożliwia opis uprawnień i odpowiedzialności uczestników procesów.

Program wspierający proces identyfikacji i szacowania ryzyka. Zidentyfikowane aktywa, zagrożenia i ich prawdopodobieństwo wystąpienia, podatności oraz skutki materializacji zagrożeń oraz poziom stosowanych zabezpieczeń zostają przeliczone na ryzyka i prezentowane w postaci wykresów, z uwzględnieniem ryzyk szczątkowych oraz ryzyka akceptowalnego.

 

więcej >>>

 

Send a Comment