[showstdtrainingheader program_pdf=” registration_link=’rezerwacja-wdrozenie-iso-9001-firmie-szkoleniowej’ iso_standard=’Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz dokumentacji potrzebnej do przygotowania firmy szkoleniowej do uzyskania certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po szkoleniu i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015′]

Program szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz dokumentacji potrzebnej do przygotowania firmy szkoleniowej do uzyskania certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Ramowy program szkolenia realizowany podczas 2 dni:

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują dostęp do szkolenia e-learningowego:
„ISO 9001: wymagania, zmiany, porady”, stanowiącego wprowadzenie do omawianych zagadnień.

Moduł 1 – omówienie wymagań normy

 • Omówienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
 • Od kontekstu do ustalenia zakresu systemu.
 • Przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa.
 • Planowanie systemu zarządzania jakością – ryzyko i szanse.
 • Przedstawienie metodyki i przykładowych analiz ryzyka w procesach – warsztat.
 • Wdrożenie, realizacja, monitorowanie i kontrola – teraz a w przyszłości.
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Moduł 2 – przekazanie wzorów i omówienie wymaganej dokumentacji

 • Omówienie przekazanych wzorcowych dokumentów.
 • Wypełnianie dokumentów – warsztat.
 • Omówienie zasad wdrożenia systemu.
 • Przedstawienie zasad przeprowadzania audytu certyfikującego.

Moduł 3 – sprawdzenie gotowości do certyfikacji

 • Omówienie zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 • Przekazanie i omówienie listy pytań audytowych.
 • Przeprowadzenie i raportowanie audytu wewnętrznego – warsztaty.

Moduł 4 – opcjonalny – indywidualne sprawdzenie gotowości systemu w siedzibie klienta.

 • Na indywidualne zamówienie klienta możliwa jest wizyta konsultanta w firmie klienta celem np. uzupełnienia dokumentacji, przeprowadzenia audytów wewnętrznych, uzupełnienia raportów, przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych lub udziału w audycie certyfikacyjnym. Zakres koniecznych prac ustalany jest z klientem indywidualnie.

Uczestnicy szkolenia.

Na szkolenie zapraszamy osoby chcące przygotować organizację do audytu certyfikującego zgodnego z ISO 9001.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty pełnomocnika i audytora wewnętrznego ISO 9001.

 

Cena  modułów od 1 do 3: 1500,00 zł + 23%VAT/ osoba