Dla osób które zgłosiły się na szkolenie i chcą sobie przypomnieć wiedzę z zakresu normy ISO 9001 oferujemy w ramach ceny szkolenie e-learningowe: e-Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008 lub Wymagania normy ISO 9001:2008. Program szkolenia
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
rezerwacja udziału w szkoleniu

Adresaci szkolenia:

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
 • Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przypomnienie zagadnień jakości; normy ISO 9001 i ISO 19011*,
 • Planowanie auditu,
 • Strategie dokumentowania systemu zarządzania jakością i Księgi Jakości,
 • Przygotowanie się do auditu i przygotowanie dokumentacji auditora jak np. listy pytań kontrolnych,
 • Prowadzenie spotkania otwierającego – problemy i najlepsze praktyki,
 • Prowadzenie auditu na „żywo”, zapoznanie się ze stylami kierowania (procesami), reakcje auditowanych, studium przypadku prawdziwego auditu,
 • Zapisywanie niezgodności,
 • Przygotowanie raportu z auditu,
 • Prowadzenie spotkania zamykającego – warsztaty prowadzenia spotkań, dobre praktyki i w jaki sposób unikać problemów,
 • Ocena działań korygujących,
 • Działania poauditowe.

*Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy PN-EN ISO 9001. Zobacz nasze szkolenia e-learningowe Audytor Wewnętrzny ISO 9001 oraz Wymagania normy ISO 9001.

Korzyści:

 • Dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów
 • Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia. Niezależnie czy uczestnik pracuje jako auditor, czy na stanowisku kierowniczym, w obecnych czasach wysokiej konkurencji jest to atut, o który każda organizacja powinna zabiegać dla swoich pracowników
 • Informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii auditorów zewnętrznych są istotne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania jakością i są pomocne w przygotowaniu się do auditu certyfikującego
 • Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje auditorów. Auditorzy, którzy zdobędą certyfikat auditora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA)**

**IRCA – International Register of Certified Auditors (Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów)

Ocena uczestników:

Certyfikat osiągnięć wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Pozostałe informacje:

Szkolenie trwa 5 dni i jest prowadzone przez akredytowanych trenerów i audytorów wiodących firmy BSI Group Polska. Certyfikaty wystawia jednostka certyfikująca BSI Group Polska.

Miejsce szkolenia:

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
rezerwacja udziału w szkoleniu