Opis:

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli audytorów wewnętrznych i pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Cele szkolenia:

 1. zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 2. omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001:2013,
 3. zapoznanie z procesem audytowania,
 4. nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 5. analiza ryzyka – metody i praktyczne porady,
 6. omówienie zadań Pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 7. praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 8. zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Program szkolenia:

 1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2013.
 2. Annex SL
 3. Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10
  – Kontekst organizacji
  – Przywództwo
  – Planowanie
  – Wsparcie
  – Funkcjonowanie
  – Ocena skuteczności
  – Doskonalenie
 4. Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).
 5. Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).
 6. Warsztaty
 7. Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.
 8. Proces auditu wewnętrznego,
 9. Kwalifikacje i predyspozycje audytorów wewnętrznych,
 10. Przygotowanie do przeprowadzenia auditu,
 11. Układanie listy pytań.
 12. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 13. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 14. Egzamin dla audytorów wewnętrznych.
 15. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. SZBI, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 16. Proces doskonalenia,
 17. Działania korygujące i zapobiegawcze,
 18. Przegląd zarządzania,
 19. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 20. Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 21. Wybór jednostki certyfikującej.
 22. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

Czas trwania:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach do 9.00 do 16.00

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikat „Audytora wewnętrznego ISO 27001:2013”
Certyfikat „Pełnomocnika ISO 27001:2013”

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
Zarezerwuj udział w szkoleniu