Uczestnicy kursu otrzymują:

Opis szkolenia auditor wewnętrzny / pełnomocnik ISO 9001:

Szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych konsultantów i trenerów. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę auditorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania jakością, m.in. identyfikują procesy, przeprowadzają audity i przegląd zarządzania. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami z przeprowadzanych wdrożeń i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach. Szkolenie prowadzą konsultanci posiadający wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie szkoleń i wdrażania systemów zarządzania w rożnych branżach. Szkolenie bazuje na wytycznych dotyczących auditowania zgodnych z PN-EN ISO 19011. Duża aktywność uczestników podczas licznych ćwiczeń pozwala na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą nie tylko trenera z uczestnikami ale też  uczestników warsztatów między sobą.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.

Cele warsztatu:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • zrozumienie wymagań normy ISO 9001,
 • zapoznanie z procesem auditowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • nauczenie się poprawnego przygotowania, przeprowadzania i raportowania auditów wewnętrznych,
 • szczegółowe omówienie zadań pełnomocnika w zarządzaniu procesem wdrożenia systemu zarządzania jakością,
 • prezentacja przykładów dokumentacji w wersji elektronicznej oraz omówienie zasad zarządzania dokumentacją „bez papierów”,
 • przedstawienie i ćwiczenie procedur systemowych,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 • omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej,
 • omówienie przykładów z audytów certyfikujących.

Program szkolenia:

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
 2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001.
 3. Zadania kierownictwa w funkcjonującym systemie zarządzania jakością, kluczowe dokumenty tworzone przez kierownictwo organizacji.
 4. Podejście procesowe – rola właściciela procesu, zarządzanie procesami, ustalanie celów i wskaźników w procesie – identyfikacja procesów.
 5. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 6. Wykonanie wyrobu i/lub usługi zgodnie z wymaganiami normy. Ocena i kontrolowanie wyników.
 7. Rola auditu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 8. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 9. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji auditorów wewnętrznych.
 10. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
 11. Metody prowadzenie auditu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 12. Układanie listy pytań oceniających:
  a. Zarządzanie procesem
  b. Spełnienie wymagań normy
  c. Realizację zadań.
 13. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte”.
 14. Przeprowadzenie w grupach auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 15. Opracowanie raportów z przeprowadzonych auditów wewnętrznych.
 16. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 17. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 18. Przykłady procedur opracowanych w wersji elektronicznej oraz zasady zarządzania systemem „bez papierów”.
 19. Uruchamianie programu, planu i projektowanie procesu audytowania zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 19011.
 20. Procedura działań korygujących i zapobiegawczych.
 21. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 22. Proces doskonalenia systemu zarządzania w praktyce.
 23. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 24. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
 25. Kryteria wyboru jednostki certyfikującej.
 26. „Z życia wzięte” sytuacje w trakcie audytów wewnętrznych.
 27. Egzamin dla auditorów wewnętrznych/pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Czas trwania:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach do 9.00 do 16.00

PROMOCJA !!!

Dla uczestników szkolenia istnieje możliwość:
– zakupu ze zniżką 50% wybranego poradnika (oferta e-sklep) lub
– zakupu w cenie 1000 zł + VAT (rabat 500 zł) oprogramowania Certus Process Modeler.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
rezerwacja udziału w szkoleniu