Opis szkolenia: Audytor wewnętrzny/ Pełnomocnik ISO 22000


Szkolenie składa się z dwóch modułów. Uczestnicy mogą wybrać:
 • moduł 3-dniowy, po którym otrzymają dwa certyfikaty: Audytora Wewnętrznego ISO 22000 i Pełnomocnika ISO 22000
 • lub moduł 2-dniowy, po którym otrzymają certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 22000.
Program szkolenia
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:

Program szkolenia

Moduł 1 dla Audytora

Dzień 1

 1. Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 2. Definicje, podstawowe pojęcia.
 3. 7 zasad systemu HACCP – omówienie.
 4. Praca z dokumentacją HACCP.

Dzień 2

 1. Omówienie procedury audytu wewnętrznego.
 2. Zasady skutecznego słuchania.
 3. Komunikacja podczas audytu – prezentacja autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowi”
 4. Układanie listy pytań audytpowych.
 5. Przeprowadzenie audytów w grupach.
 6. Raportowanie i omówienie przeprowadzonych audytów.

Moduł 2 dla Koordynatora

Dzień 3

 1. Etapy wprowadzenia systemu HACCP.
 2. Powołanie zespołu.
 3. Komunikacja podczas wdrożenia.
 4. Nadzorowanie i przegląd systemu.
 5. Kilka słów o ISO 22000.

Czas trwania:

 • Moduł 1 – Audytorzy wewnętrzni ISO 22000: 2 dni w godz. 9.00 – 16.00
 • Moduł 2 – Pełnomocnik ISO 22000: 3 dni w godz. 9.00 – 16.00

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • Moduł 2-dniowy: Certyfikat "Audytora wewnętrznego ISO 22000"
 • Moduł 3-dniowy: Certyfikaty "Audytora wewnętrznego ISO 22000" i "Pełnomocnika ISO 22000"

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line: