Opis:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uzyskać tytuł „Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015” i/lub „Pełnomocnik ISO 14001:2015” systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie przeprowadzone jest w postaci wykładów uzupełnianych praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskiem w rożnych branżach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych ISO 14001:2015
 • Kandydaci na pełnomocników ISO 14001:2015 systemów zarządzania środowiskowego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zadaniami Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015 i Pełnomocnika ISO 14001:2015:

 • Wymaganiami normy ISO 14001:2015
 • Kontekst organizacji
  • Strony zainteresowane
  • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Zobowiązania dotyczące zgodności
 • Planowanie
  • Ryzyka i szanse w SZŚ
  • Aspekty środowiskowe
 • Działania operacyjne
 • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i doskonalenie
 • Przygotowanie audytorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących audytowania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015 i wytycznymi ISO 19011
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy audytora wewnętrznego ISO 14001:2015
 • Część warsztatowa:
  • wykonanie ćwiczeń związanych z metodami audytowania
  • uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia audytów
 • Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność Pełnomocnika ISO 14001:2015

Program szkoleniowy

 1. Omówienie wymagań norm ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian
 2. Poprawna interpretacja wymagań normy ISO 14001 na podstawie przedstawianych przykładów – praca z normą.
 3. Kontekst organizacji, analiza ryzyka, cykl życia produktu – warsztat.
 4. Analiza działalności organizacji a identyfikacja aspektów środowiskowych – warsztat
 5. Programy środowiskowe
 6. Identyfikacja wymagań prawnych
 7. Sterowanie operacyjne
 8. Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
 9. Zadania auditora wewnętrznego, procedura przeprowadzania audytu.
 10. Podstawy Komunikacji interpersonalnej
 11. Elementy skutecznego słuchania
 12. Zasady układania pytań.
 13. Przygotowanie do przeprowadzenia audytu – warsztat, praca z normą
 14. Przeprowadzenie audytów w grupach.
 15. Wypełnienie i omówienie raportów po audycie
 16. Omówienie zadań, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika
 17. Przygotowanie przeglądu zarządzania i raportu
 18. Dokumentowanie systemu zarządzania
 19. Omówienie przykładów procedur systemowych
 20. Egzamin / Test kończący szkolenie

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikaty „Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015” i „Pełnomocnik ISO 14001:2015”