Opis:

Uczestnicy szkolenia stawiani są w roli audytorów wewnętrznych i pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskiem w rożnych branżach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania środowiskowego

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z :

 • Wymaganiami normy PN-EN – ISO 14001
 • Analiza działalności organizacji i Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz programy środowiskowe
 • Identyfikacja wymagań prawnych
 • Sterowanie operacyjne
 • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
 • Przygotowanie audytorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących audytowania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy audytora wewnętrznego
 • Część warsztatowa:
  • wykonanie ćwiczeń związanych z metodami audytowania
  • uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia audytów
 • Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność Pełnomocnika SZŚ

 

Program szkoleniowy

Blok I

 • Przypomnienie wymagań normy ISO 14001
 • Warsztaty: Poprawna interpretacja wymagań normy ISO 14001

Blok II

 • Zadania audytora wewnętrznego

Blok III

 • Podstawy Komunikacji interpersonalnej
 • Elementy skutecznego słuchania
 • Metody oceny pracy audytora

Blok IV

 • Warsztaty: przygotowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie audytu

Blok V

 • Omówienie Zadań, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika SZŚ
 • Przygotowanie przeglądu zarządzania
 • Dokumentowanie systemu zarządzania
 • Egzamin kończący szkolenie

 

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikaty „Audytora wewnętrznego ISO 14001” i „Pełnomocnika ISO 14001”