[showtrainingheader2dni program_pdf=” registration_link=’rezerwacja-audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-28000-aeo/’ iso_standard=’ISO 28000′]

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 28000/AEO, w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Program szkolenia:

BLOK SZKOLENIOWY 1

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.
Omawiane są sposoby realizacji wymagań normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28001 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych AEO (Authorized Economic Operator).

Wstęp

 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 • Zasady systemu zarządzania
 • Podejście procesowe

Omówienie wymagań normy ISO.

 • Wprowadzenie
 • Praca z normą
 • Warsztaty

BLOK SZKOLENIOWY 2

Kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej. Wymagania normy interpretują w perspektywie pytań, jakie powinny być zadane na audycie, aby osiągnąć jego cel. Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej. Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

Działania audytowe

 • Plan i program audytu
 • Warsztaty: program audytu
 • Zasady układania pytań.
 • Warsztat: Opracowanie listy pytań audytowych.

Przeprowadzenie audytu

 • Przebieg audytu
 • Metody zbierania informacji

Podstawy komunikacji

 • Relacja audytor – audytowany
 • Zachowania audytowanych i audytorów
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu
  wewnętrznego.
 • Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.

Zakończenie audytu

 • Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 • Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 • Najczęściej popełniane błędy

Egzamin dla audytorów wewnętrznych

BLOK SZKOLENIOWY 3

Uczestnicy szkolenia poznają zadania Manager w zakresie nadzorowania dokumentacji, planowania audytów, zagadnienia dotyczące zapewnienia kompetencji, szkoleń i oceny ich skuteczności, przeglądu zarządzania oraz analizy ryzyka.

System zarządzania

 • Rodzaje dokumentów w systemie zarządzania.
 • Zasady opracowania, wdrażania i nadzorowania dokumentacji.
 • Opracowanie procedur systemowych.
 • Kwestionariusz AEO
 • Analiza ryzyka ISO/AEO
 • Omówienie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania.
 • Zadania Managera na etapie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania.
 • Proces certyfikacji/audyt AEO.
 • Egzamin.

[showtrainingfooter program_pdf=’http://centrum-doskonalenia.2in.pl/wp-content/uploads/2013/01/Auditor-wew-i-Manager-ISO-28001.pdf’ registration_link=’rezerwacja-audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-28000-aeo/’ iso_standard=’ISO 28000′]