Szkolenie składa się z dwóch modułów. Uczestnicy mogą wybrać:

 • moduł 3-dniowy, po którym otrzymają dwa certyfikaty: Audytora Wewnętrznego SZJ i Pełnomocnika SZJ Zakładach Opieki Zdrowotnej
 • lub moduł 2-dniowy, po którym otrzymają certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Program szkoleniaJeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:Zarezerwuj udział w szkoleniu

Adresaci szkolenia:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych – moduł 2- dniowy,
Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością – moduł 3- dniowy.

Opis szkolenia auditor wewnętrzny / pełnomocnik ISO 9001:

Szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych konsultantów i trenerów. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę auditorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki Zakładów Opieki Zdrowotnej. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami z przeprowadzanych wdrożeń i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach. Szkolenie prowadzą konsultanci posiadający wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie wdrażania systemów zarządzania w rożnych branżach

Cele warsztatu modułu 2-dniowego – dla auditorów wewnętrznych:
– zrozumienie przez uczestników zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
– omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001,
– zapoznanie z procesem auditowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności auditora
– nauczenie przeprowadzania i raportowania auditów wewnętrznych.

Cele warsztatu modułu 3-dniowego – dla pełnomocników:
– omówienie zadań pełnomocnika w zarządzaniu procesem wdrożenia systemu zarządzania jakością,
– pokazanie przykładów dokumentacji w wersji elektronicznej oraz omówienie zasad zarządzania dokumentacją „bez papierów”,
– przedstawienie procedur systemowych,
– zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
– praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
– omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej,
– omówienie przykładów z audytów certyfikujących.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej.
 2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001.
 3. Zgodność prawna w systemach zarządzania.
 4. Wymagania prawne dotyczące dokumentacji medycznej a wymagania normy ISO 9001.
 5. Własność Klienta (pkt.7.5.4.normy ISO 9001: 2008) a Ustawa o ochronie danych osobowych.
 6.  Wymagania prawne dotyczące odpadów medycznych.
 7. Odpowiedzialność kierownictwa.
 8. Podejście procesowe – rola właściciela procesu, zarządzanie procesami, ustalanie celów i  wskaźników w procesie.
 9. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 10. Wykonanie wyrobu i/lub usługi zgodnie z wymaganiami normy. Ocena i kontrolowanie wyników.
 11. Rola auditu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

Dzień 2

 1. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 2. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji auditorów wewnętrznych.
 3. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
 4. Układanie listy pytań oceniających:
  a. Zarządzanie procesem
  b. Spełnienie wymagań normy
  c. Realizację zadań w procesie.
 5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte”.
 6. Przeprowadzenie w grupach auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 7. Opracowanie raportów z przeprowadzonych auditów wewnętrznych.
 8. Egzamin dla auditorów wewnętrznych.

 

Dzień 3 – dla pełnomocników systemów zarządzania jakością w ZOZ

 1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 2. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 3. Przykłady procedur opracowanych w wersji elektronicznej oraz zasady zarządzania systemem „bez papierów”.
 4. Uruchamianie działań korygujących i zapobiegawczych.
 5. Przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 6. Proces doskonalenia systemu zarządzania w praktyce.
 7. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 8. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
 9. Kryteria wyboru jednostki certyfikującej.
 10. „Z życia wzięte” sytuacje w trakcie audytów wewnętrznych.
 11. Egzamin dla pełnomocników systemu zarządzania jakością.

 

Czas trwania:

moduł 1 – Audytor wewnętrzny
2 dni w godz. 9.00 – 16.00
moduł 2 – Pełnomocnik SZJ
3 dni w godz. 9.00 – 16.00

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Moduł 2-dniowy: Certyfikat „Audytora wewnętrznego SZJ”
Moduł 3-dniowy: Certyfikaty „Audytora wewnętrznego SZJ” i „Pełnomocnika SZJ”

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
Zarezerwuj udział w szkoleniu