Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Pełnomocnika ISO 13485
 • Kandydaci na Audytorów Wewnętrznych ISO 13485

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z :

 • Wymaganiami normy PN-EN – ISO 9001 oraz PN –EN ISO 13485 ze wskazaniem różnic i powiązań pomiędzy tymi normami
 • Przygotowanie audytorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących autytowania systemu zarządzania jakością
 • Podstawy Komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy audytora wewnętrznego
 •  Część warsztatowa:
  • wykonanie ćwiczeń związanych z metodami audytowania
  • Uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów
 • Zadania, Uprawnienia i Odpowiedzialność Pełnomocnika SZ

Program szkolenia:

Blok I

 • Przypomnienie wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 13485
 • Ocena uczestników z dotychczasowej wiedzy o wymaganiach w/w norm (QUIZ)
 • Poprawna interpretacja wymagań normy

Blok II

 • Zadania audytora wewnętrznego

Blok III

 • Podstawy Komunikacji interpersonalnej
 • Elementy skutecznego słuchania
 • Metody oceny pracy audytora

Blok IV

 • Ćwiczenia: 8-10 ćwiczeń

Blok V

 • Omówienie Zadań , Uprawnień i Odpowiedzialności Pełnomocnika SZ Jakością,
 • Przygotowanie przeglądu zarządzania
 • Dokumentowanie systemu zarządzania
 • Egzamin kończący szkolenie

Czas trwania:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach do 9.00 do 16.00

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
rezerwacja udziału w szkoleniu