[showstdtrainingheader program_pdf=” registration_link=’rezerwacja-analiza-ryzyka-wg-nowej-normy-iso-9001/’ iso_standard=’Po szkoleniu i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat Menadżera ds Ryzyka wg ISO 9001:2015′]

Program szkolenia

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością wg nowej normy ISO 9001:2015, powinna zapewnić opracowanie procesu zarządzania ryzykiem.
Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacji.
Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z normy ISO 31000.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania analizy ryzyka w organizacji.

Program szkolenia:

====================

Wprowadzenie
– Co to jest ryzyko?
– Rodzaje ryzyka i obszary występowania

Model zarządzania ryzykiem
– Struktura zarządzania ryzykiem
– Role i odpowiedzialności
– Proces zarządzanie ryzykiem

Metodyka analizy ryzyka
– Ustalenie kontekstu
– Zasady identyfikacji ryzyka
– Identyfikacja składowych ryzyka
– Sposoby oceny ryzyka

Przeprowadzenie analizy ryzyka
– Określenie źródeł ryzyka
– Ocena ryzyka

Postępowanie z ryzykiem
– Plany postępowania z ryzykiem

Problemy związane z przeprowadzeniem analizy ryzyka