Opis szkolenia: Analiza ryzyka – metodyka i wdrożenie wg ISO 27005 oraz ISO 31000


Po szkoleniu i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat Menadżera ds. Ryzyka wg ISO 27005/ISO 31000.
Program szkolenia
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:Zarezerwuj udział w szkoleniu

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania opartego na ryzyku (np. kontrola zarządcza, ryzyko operacyjne, system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, zarządzanie usługami IT wg ISO 20000-1 i inne), powinna zapewnić zgodność tego podejścia z wymaganiami norm z zakresu zarządzania ryzykiem. W chwili obecnej normami takimi są: ISO/IEC 27005 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 27005 w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ISO 31000 jako ogólne zasady zarządzania ryzykiem.
Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.
Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z norm ISO 27005 oraz ISO 31000.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania analizy ryzyka w organizacji.

Program szkolenia:

 1. Omówienie wymagań normy ISO 31000.
 2. Wprowadzenie
  • Co to jest ryzyko?
  • Rodzaje ryzyka i obszary występowania
 3. Zarządzanie ryzykiem.
  • Struktura zarządzania ryzykiem
  • Role i odpowiedzialności
  • Proces zarządzanie ryzykiem
 4. Metodyka analizy ryzyka – warsztat
  • Ustalenie kontekstu
  • Zasady identyfikacji aktywów
  • Określenie zagrożeń
  • Wskazanie podatności
  • Zabezpieczenia
  • Sposoby oceny ryzyka
 5. Przeprowadzenie analizy ryzyka – warsztat
  • Identyfikacja składowych ryzyka
  • Ocena ryzyka
  • Zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka
 6. Postępowanie z ryzykiem – warsztat
  • Plany postępowania z ryzykiem
  • Plany ciągłości działania