Podręcznik do samodzielnego wdrożenia systemu ISO

Wdrażanie ISO | Etapy wdrażania ISO
Proponujemy Państwu podręcznik – „37 kroków wdrożenia ISO” – który pozwoli na samodzielne wprowadzenie systemu zarządzania jakością (zgodnego z obowiązującymi standardami) do codziennego funkcjonowania organizacji. Mając na uwadze taki cel,  działania doradców Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM opierają się zarówno na analizie, rzetelnym monitorowaniu, jak i udoskonalaniu procesów zachodzących w firmie. Oferowane przez nas opracowanie zostało stworzone z myślą o konsultantach, pełnomocnikach oraz samych pracownikach, od których zależy efektywność wprowadzanych zmian. Jesteśmy przekonani, iż dzięki swojej czytelnej formie podręcznik ten pozwoli na błyskawiczny, prosty i efektywny sposób przygotowania podmiotu do etapu bezpośredniego wdrażania ISO. By wszystkie kroki oraz wskazówki zaproponowane przez specjalistów stały się zrozumiałe, podręcznik przyjął uporządkowaną, opartą na 37. Rozdziałach strukturę. Wprowadzają one czytelnika w tematykę kolejnych zadań oraz zmian, które pozwolą dostosować realizowane procesy do standardów norm.

Jesteśmy całkowicie przekonani, że nasz podręcznik ułatwi wdrażanie ISO

Jego komplementarność pozwala przedsiębiorcom zapoznać się z:

 • wszystkimi etapami i fazami wprowadzanych zmian (autorzy książki przedstawiają ich zasadność oraz udzielają wskazówek, jak najłatwiej i najskuteczniej je wprowadzić);
 • interpretacją produktów standaryzacji;
 • wiedzą pozwalającą poznać procesowe podejście do realizowanych działać;
 • przejrzystymi przykładami oraz licznymi wskazówkami;
 • przygotowanymi pytaniami (mogą one pojawić się w trakcie przeprowadzania audytu), wymaganymi procedurami oraz formularzami;
 • przykładową dokumentacją (jak np. raportami z przeglądu zarządzania) oraz wzorami księgowymi.

Prócz powyższych zalet związanych z treścią, prezentowany przez nas podręczni wzbogacony został także o elektroniczną wersję materiałów, co pozwoli Państwu na samodzielne prowadzenie kursów oraz szkoleń z zakresu wdrażania ISO.
Pragniemy podkreślić, iż wybór formy oraz zakres tematyczny podręcznika nie jest wynikiem przypadku. Został on starannie przygotowany przez zespół doświadczonych i kreatywnych konsultantów, którzy w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż uczestniczyli w procesach wdrażania ISO. Specjaliści ci byli w stanie przewidzieć problemy i trudności, z którymi, w trakcie wprowadzania zmian organizacyjnych, wielu organizacjom przychodzi się zmierzyć.

Zgodnie ze swoim tytułem, podręcznik składa się z 37 rozdziałów, przedstawiających oraz dokładnie opisujących kolejne etapy.

Poszczególne sekwencje książki wskazując więc na następujący zakres czynności:

 • 1 – Jak wybrać i w jaki sposób powołać pełnomocnika ds. zarządzania jakością (dlaczego taka osoba jest niezbędna)?
 • 2 – W jaki sposób przygotować harmonogram zmian?
 • 3 – Kogo i kiedy powiadomić o wdrażaniu ISO?
 • 4 – Czemu służy aktualizacja schematu struktur organizacyjnych?
 • 5 – Na jakim etapie powinno mieć miejsce spotkanie z kierownictwem?
 • 6 – Na jakiej podstawie dokonać ustalenia zakresu wprowadzanych zmian?
 • 7 – Jak przygotować mapę procesów (pod kątem identyfikacji procesów głównych)?
 • 8 – Jak przygotować mapę procesów (pod kątem identyfikacji procesów pomocniczych)?
 • 9 – Czemu służy wskazanie właścicieli procesów?
 • 10 – W jaki sposób powołać grupy robocze?
 • 11 – Jakie jest znaczenie polityki jakości?
 • 12 – Narzędzia służące rozpowszechnianiu polityki jakości.
 • 13 – Wymagania normy a odpowiedzialność kierownictwa.
 • 14 – Ocena stanowisk pracy.
 • 15 – Standaryzacja kanałów komunikacji.
 • 16 – Sprawdzanie i nadzorowanie obowiązujących przepisów.
 • 17 – Czy ustalenie celów jest istotne? Jakie ma znaczenie dla wprowadzanych zmian?
 • 18 – Rzetelne ustalenie celów – kto? kiedy? po co?
 • 19 – Jak przygotować szkolenia z dokumentowania?
 • 20 – Schemat procesu – czy jest ważny?
 • 21 – Diagramy procedur – wskazówka dla dalszych działań.
 • 22 – Opisy procedur – jak je przygotować?
 • 23 – Tabele zadań i odpowiedzialności – co powinny uwzględniać?
 • 24 – Zadanie instrukcji roboczych.
 • 25 – Na czym polega identyfikacja zapisów?
 • 26 – Z czym wiąże się identyfikacja dokumentów?
 • 27 – Jak przygotować się do dokumentacji procesów zmian?
 • 28 – Jak przygotować się do dokumentacji procesów głównych?
 • 29 – Odpowiedzialność za opracowanie procesów pomocniczych?
 • 30 – Przygotowanie procesu doskonalenia ISO.
 • 31 – Szkolenia audytorów – zakres tematyczny, sposób realizacji, etc.
 • 32 – Wdrożenie ISO – dokumentacja.
 • 33 – Analiza satysfakcji klientów – jak wykorzystać badanie rynku?
 • 34 – Księga jakości – jak ją prowadzić?
 • 35 – Przegląd i analiza zarządzania.
 • 36 – W jaki sposób przygotować raport?
 • 37 – Czym kierować się przy wyborze jednostki certyfikującej?

Powyższe rozdziały oraz zakres tematyczny opiera się na precyzyjnie określonych czynnościach, które, dzięki wzajemnej zależności, pozwalają systematycznie, skutecznie i bezbłędnie przygotować się do wdrożenia ISO. Pomimo tak rozległej treści, która na początku może wydawać się niezwykle trudna w realizacji, przyjrzenie się wszystkim 8 głównym etapom, zgodnie z którymi został przygotowany proponowany skrypt, wdrożenie ISO okazuje się procesem opartym na solidnych i stabilnych fundamentach. Dlatego też wszystkie 37. kroków to nieustanne zbliżanie się do ostatecznego celu, którym jest wybór jednostki certyfikującej oraz pozytywny rezultat przeprowadzonej przez nią kontroli (wiąże się to z nadaniem certyfikatu ISO). Zwracamy uwagę na rzetelnie skomponowany program działań składający się z 8 etapów:

 • Etap 0 – ustanowienie projektu;
 • Etap 1 – spotkanie z kierownictwem, czyli opracowanie systemu;
 • Etap 2 – kursy i szkolenia dla grup roboczych;
 • Etap 3 – przygotowanie dokumentacji;
 • Etap 4 – szkolenia dla audytorów;
 • Etap 5 – wdrożenie ISO oraz doskonalenie sposobu realizacji norm;
 • Etap 6 – przygotowanie księgi jakości;
 • Etap 7 – ostateczny przegląd zarządzania.

Finalizacją każdego etapu wdrażania ISO jest przypomnienie zadań, które na danym etapie powinny być zrealizowane. Taki skrócony, czytelny (forma tabeli, pozwalająca na odhaczenia wykonanych zadań oraz naniesienie komentarzy) i syntetyczny przekaz pozwoli zaplanować kolejne działania oraz uniknąć uchybień.

Bazując na naszej autorskiej aplikacji – Certus – zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu procedury, które muszą zostać zrealizowane w trakcie wdrażania ISO. Wszystkim organizacjom oraz podmiotom sięgającym po nasz podręcznik proponujemy także autorską aplikację Certus (zawiera ona elektroniczną wersję skryptu).

Jeżeli są więc Państwo zainteresowani kupnem podręcznika opisującego wdrażanie ISO – zachęcamy do zajrzenia do naszego sklepu (poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam”). Wówczas możliwe będzie złożenia zamówienia.

Dane techniczne:
Format podręcznika – A4;
Ilość stron – 242 strony;
Dodatkowe elementy – płyta CD (wzory formularzy), materiały szkoleniowe (MS PowerPoint).

Send a Comment