Regulamin i polityka prywatności w Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Ochrona prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Jeśli chcesz otrzymywać od nas eBiuletyn z aktualnościami z zakresu systemów zarządzania oraz informacje o ciekawych szkoleniach z tego zakresu lub chcesz zgłosić się na organizowane przez nas szkolenia, konferencje, zjazdy, warsztaty i inne podobne wydarzenia, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email, na który zostanie wysłana prośba o potwierdzenie rejestracji oraz, w przypadku zgłoszeń na szkolenia, o dane do faktury, która zostanie wystawiona za szkolenie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są zbierane w celu realizacji rezerwacji szkolenia, umowy szkoleniowej, marketingu usług własnych oraz na podstawie zgody w celach marketingowych.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była Twoja zgoda) lub przez okres świadczenia usługi w wyniku zawartej umowy, związanej z nią obsługi reklamacji, gwarancji i roszczeń oraz rozliczeń podatkowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas zgłoszenia na szkolenie będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym wystawienia i wysłania Tobie certyfikatu oraz faktury za szkolenie. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej rozliczenia księgowe. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeżeli chcesz uczestniczyć w szkoleniu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz eBiuletyn, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku i posłużą nam do optymalizacji naszego portalu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Dane są przetwarzane w systemach utrzymywanych przez profesjonalnych dostawców usług informatycznych.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zgłoszenia na szkolenie, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące szkolenia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zgłoszenia.

Jeżeli zapisałeś się na nasz eBiuletyn, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz newsletter.

Twoje prawa

Dbając o przejrzystość przetwarzania Twoich danych osobowych, informujemy że:

 • podanie Twoich’ danych w ww. celu jest całkowicie dobrowolne;
 • masz prawo do:
  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
  • niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych,
   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • przenoszenia danych, w tym do:
   • otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyłaś/eś Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
   • żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich, dostęp do nich mają tylko wyznaczone i przeszkolone osoby. Dane przechowywane są na zabezpieczonych i zaufanych serwerach.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt do Administratora Danych

Administrator Danych: Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

 

Regulamin portalu Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

I. Warunki ogólne

1. Portal, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.centrum-doskonalenia.pl udostępnia treści informacyjne z zakresu systemów zarządzania oraz umożliwia dokonywanie zapytań, rezerwacji oraz zamówień uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o..

2. Portal www.centrum-doskonalenia.pl jest prowadzony przez firmę:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
Dane spółki
Numer KRS 0000139727
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 50000 zł,
NIP: 524-18-17-900
REGON: 012268762
3. Adres do korespondencji:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
4. Zakup w sklepie internetowym www.centrum-doskonalenia.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Dane osobowe

5. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zapytań, rezerwacji oraz zamówień.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

6. Zamówienie można składać przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

11. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

12. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na podstawie zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, udostępniającym szkolenia e-learningowe, którego właścicielem jest Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Definicje:

 1. Zleceniobiorca – Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139727, NIP: 524-18-17-900, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.
 2. Zleceniodawca – osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu w punkcie 1a-c, będąca stroną Zlecenia.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 4. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 5. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Administratora Platformy, jak również w procesie odzyskiwania hasła.
 6. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Administratora podczas procesu rejestracji.
 7. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 8. Platforma (e-szkolenia.centrum-doskonalenia.pl) – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://e-szkolenia.centrum-doskonalenia.pl.
 9. Certyfikat – elektroniczny dokument wystawiony Użytkownikowi po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym (minimum 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego).
 10. Podmiot – firma szkoleniowa z siedzibą na ul. Zamkowa 2/5, 03-890 Warszawa, uprawniona do wystawiania Certyfikatów i prowadzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej.
 11. Licencja – to prawo do korzystania ze Szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie Licencji dla wskazanej w formularzu rejestracyjnym ilości Użytkowników na korzystanie ze Szkolenia należy rozumieć jako możliwość nieograniczonego korzystania z tego Szkolenia przez wskazaną formularzu rejestracyjnym ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.

Postanowienia:

 1. Udostępnienie Szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za wykonanie przedmiotu Zlecenia Szkolenia. Uiszczenie opłaty Licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy drogą poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie wystawiony w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
 2. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji, wszystkim Użytkownikom wskazanym w formularzu rejestracyjnym przesłanym przez Zleceniodawcę, koordynatorowi Zleceniobiorcy, zostanie wysłany mail z danymi dostępowymi do odpowiedniego Szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji Zleceniodawca otrzyma drogą poczty elektronicznej informacje z danymi dostępowymi.
 3. Szkolenie udostępniane jest na okres 30 dni od daty przekazania Zleceniodawcy danych dostępowych.
 4. Opłata Licencyjna wskazana w punkcie Zlecenia zawiera koszt jednorazowego wystawienia elektronicznego certyfikatu (lub certyfikatów w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) o ukończeniu Szkolenia i udostępnienia go Użytkownikowi na Platformie. Wystawienie certyfikatów nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Użytkownika wyniku wyższego niż 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego Szkolenia.
 5. Każdy z Użytkowników przed przystąpieniem do Szkolenia będzie zobligowany do podania kompletnych i poprawnych danych osobowych (imienia, nazwiska,), które są wymagane z mocy prawa do wystawienia Zaświadczenia, co oznacza, iż akceptuje klauzule o niżej podanej treści:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe, podane w formularzu wyświetlanym przed rozpoczęciem Szkolenia, będą przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowa 2/5, 03-890 Warszawa, w celu wystawienia Zaświadczenia ukończenia szkolenia i prowadzenia dokumentacji Szkolenia, w szczególności sporządzenia dziennika szkolenia, oraz protokołu z egzaminu (testu końcowego). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia (udostępnienia) Szkolenia. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 1. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa w pierwszym zdaniu punktu 5, będzie możliwe w formularzu na stronie, która zostanie wyświetlona, jako pierwsza po zalogowaniu się na platformę.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z wad oprogramowania, co, do którego udzielił Zamawiającemu Licencji zgodnie z Zleceniem. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, wynikłe z wad Szkolenia, na którego udzielił Zleceniodawcy Licencji stosownie do Zlecenia.
 3. Minimalne Wymagania techniczne komputera użytkownika Szkolenia/Szkoleń:

Sprzęt:

 • Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy
 • 256 MB pamięci RAM lub więcej
 • Monitor o rozdzielczości 800×600 pikseli lub większej
 • Liczba kolorów 16-bit (65536 kolorów) lub większa
 • Karta dźwiękowa (opcjonalnie)
 • Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie)
 • • System operacyjny
 • Windows 2000 Service Pack 3 lub wyższy (SP3)
 • Windows XP Service Pack 1 lub wyższy (zalecane SP2)
 • Oprogramowanie dodatkowe
 • Plugin Macromedia Flash Player 7.19 lub wyższy
 • Zainstalowany Internet Explorer (IE) w wersji 5.5 lub wyższej
 • Włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów (CSS), włączona obsługa cookies.

Data aktualizacji: 25.05.2018

Send a Comment