[showtrainingreservation_2dni color1=’#69C’ color2=’#69C’ training_info=’

W maju 2018 zaczynają obowiązywać bardzo poważne zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wymagają one od prawie każdej firmy zbudowania nowego podejścia do ochrony danych oraz wielu dodatkowych działań wewnątrz organizacji.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za dostosowanie się do przepisów RODO, administratorów bezpieczeństwa, właścicieli procesów w których przetwarzane są dane osobowe i innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian w stosunku do obecnie obowiązującego prawa w zakresie danych osobowych, zaprezentowanie praktycznej interpretacji zapisów RODO, zwrócenie uwagi na elementy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacji ale również bezpieczeństwa osób, których dane są przetwarzane.

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z bloków, podczas których trenerzy omawiają poszczególne zagadnienia z RODO a następnie w części warsztatowej są one realizowane formie ćwiczeń lub analizy studium przypadku. Dyskusje podczas warsztatów pozwalają na porównanie i wybór najlepszych rozwiązań ora stanowią nieocenione źródło wiedzy i doświadczeń innych uczestników.

Program szkolenia

 1. Pojęcia i definicje – nowe definicje danych osobowych i przetwarzania, prawa i wolności osób, przedstawiciel administratora, inspektor ochrony danych osobowych, ocena skutków itp.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych – czyli czego nie wolno robić a co jest konieczne.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych – czy zbieranie zgód rzeczywiście jest niezbędne i bezpieczne dla administratora?
 4. Prawa osób – czyli o czym nie wolno zapomnieć (obowiązek informacyjny, dostęp do danych, sprostowanie i usuwanie danych, ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych itp)
 5. Administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający, przedstawiciel – czyli kto i w co jest zamieszany i za co odpowiedzialny
 6. Ochrona w projektowanie i ochrona domyślna – w jakich obszarach to występuje i należy na co zwrócić uwagę?
 7. Czynności przetwarzania – jak się do tego zabrać?
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych – czyli czego nie ma w RODO a bez czego ochrona danych osobowych nie będzie skuteczna?
  • Bezpieczeństwo przetwarzania
  • Incydenty i naruszenia ochrony danych osobowych
  • PIA, DPIA, analiza ryzyko, ocena skutków – co to znaczy i jak to zrobić?
  • Zabezpieczenia – jakie zabezpieczenia należy zastosować?
 9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – czy warto nim zostać?
 10. Kodeksy postępowania, certyfikacja – w czym mogą pomóc?
 11. Organy nadzorcze – nowy UODO.
 12. Środki ochrony prawne i kary – czyli co grozi każdemu.
 13. Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem
 14. Podsumowanie szkolenia

Dodatkowo

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia oraz serwis kawowy i lunch


cform=’Wymagania RODO’ iso_standard=’Ochrona danych osobowych wg RODO’]