norma ISO 9001:2015

Szybkie i sprawne dostosowanie do ISO 9001:2015

06 lipca 2016 została wydana Polska Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 wprowadzająca normę ISO 9001:2015 i zastępująca poprzednie wydanie PN-EN ISO 9001:2009. Zgodnie z nowym sposobem numeracji norm przyjętym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym PKN w nazwie normy pozostaje oryginalny rok wydania czyli 2015.
Okres przejściowy dla firm posiadających systemy zarządzania jakością wg poprzedniego wydania normy kończy się we wrześniu 2018. W praktyce oznacza to, że każdy audyt przeprowadzany pomiędzy wrześniem 2017 a wrześniem 2018 musi odnosić się do wymagań PN-EN ISO 9001:2015.
Norma wprowadza szereg istotnych zmian w stosunku do poprzedniego wydania, które muszą zostać zrealizowane przed przystąpieniem do audytu certyfikacyjnego lub audytu nadzoru.

Pomoc w dostosowaniu do ISO 9001:2015

Oferujemy pomoc w dostosowaniu do ISO 9001:2015 i przygotowaniu do audytów na zgodność z nowym wydaniem PN-EN ISO 9001:2015:
– szkolenia z wymagań normy i metodyki analizy ryzyka (np. wg ISO 31000),
– określenie kontekstu organizacji,
– przegląd procesów (wejścia/wyjścia, zasoby itp),
– weryfikację dokumentacji (udokumentowana informacja),
– przeprowadzenie analizy ryzyka (ryzyka i szanse),
– szkolenie audytorów wewnętrznych (wydanie certyfikatów),
– przeprowadzenie audytów wewnętrznych u klientów.

Masz pytania?

Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje zapytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!
Share this Post!

About the Author : admin