OPTeam S.A.

OPTeam S.A.
OPTeam S.A.

analiza ryzyka
szkolenia dla Grupy Wdrożeniowej
metodyka szacowania ryzyka
konsultacje w zakresie analizy ryzyka oraz opracowania polityki bezpieczeństwa informacji