Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm: ISO 9001 zarządzanie jakością, ISO 14001 zarządzanie środowiskiem, ISO 18001 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz Zarządzanie w znormalizowanym Zintegrowanym Systemie Zarządzania