Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

szkolenie z zakresu ISO 9001, ISO 9004 oraz wymagań systemu antykorupcyjnego