Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych