SoftSystem Sp. z o.o.

SoftSystem Sp. z o.o.
SoftSystem Sp. z o.o.

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania usługami ISO 20000-1