PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Odolanowie

PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Odolanowie
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Odolanowie

Analiza ryzyka (w ramach Kół Doskonalenia)
Warsztaty dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu ISO 9001 i 14001
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych dotyczące wymagań normy PN-N 18001
Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych wg normy ISO 9001 i 14001
Statystyczna kontrola jakości

List referencyjny