PKP Informatyka Sp. z o.o.

PKP Informatyka Sp. z o.o.
PKP Informatyka Sp. z o.o.

Szkolenie Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000
Warsztaty z metodyki analizy i modelowania procesów biznesowych

List referencyjny