Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej
Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

Szkolenie: Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji wg normy ISO/IEC 27001:2005
Szkolenie: Wymagania normy ISO 9001 w zakresie budowy systemu zarządzania jakością i jego integracji z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001