Mennica Polska S.A.

Mennica Polska S.A.

Warsztaty dla auditorów wewnętrznych SZJ – komunikacja w procesie auditu
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych wg ISO 9001, 14001, 18001