HTL Strefa Sp. z o.o.

HTL Strefa Sp. z o.o.
HTL Strefa Sp. z o.o.

Skuteczna motywacja, czyli jak stworzyć efektywne i twórcze środowisko pracy
Metody oraz narzędzia jakości w strukturalnym podejściu do doskonalenia procesów
Analiza Ryzyka (w ramach Kół Doskonalenia)
Wyznaczanie mierników i wskaźników w procesach
Analiza Przyczyn i Skutków Wad- FMEA
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych – komunikacja interpersonalna
Projektowanie karty kontrolnej wartości średniej Xśr do analizy procesu

List referencyjny