ELDRUK – Zakład Poligraficzny

ELDRUK – Zakład Poligraficzny
ELDRUK – Zakład Poligraficzny

Szkolenie auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu ISO 9001:2000 i ISO 14001
Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO 14001