DŰRRPOL

DŰRRPOL
DŰRRPOL

warsztaty dla auditorów wewnętrznych – audit procesu
szkolenie Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000