DS Software Sp. z o.o.

DS Software Sp. z o.o.
DS Software Sp. z o.o.

szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania usługą ISO 20000-1