XANDU Przemysław Kwasiborski

XANDU Przemysław Kwasiborski

wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000