Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000