TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.

TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.
TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnego z normami ISO 9001:2000 i ISO 14001- certyfikat

Certyfikowane w lipcu 2005 wdrożenie dwóch norm ISO 9001 i ISO 14001 w 58 organizacjach – u dealerów Toyoty w całym kraju.

List referencyjny