TALEX S.A.

TALEX S.A.
TALEX S.A.

wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą BS 7799-2 – certyfikat
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm:

ISO 9001 zarządzanie jakością,
ISO 20000-1 zarządzanie usługami IT,
oraz ISO 27001 bezpieczeństwo informacji