Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń Spółka Akcyjna
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń Spółka Akcyjna

wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2000), ochroną środowiska (ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001), bezpieczeństwem informacji (BS 7799)
szkolenie podstawowe dla auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania
warsztaty doskonalące auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania