Krajowe Ramy Interoperacyjności


Tylko u nas otrzymasz dodatkowo bezpłatnie poradnik ebook: Analiza ryzyka>>


Poradnik ebook omawia zagadnienia dotyczące ryzyka wg norm ISO 31000 oraz ISO 27005.

Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność w zakresie bezpieczeństwa informacji na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku /Dz.U. Nr 0, poz. 526/ oraz z normami ISO 27001, ISO 27002 (ISO 17799), ISO 27005, ISO 20000 oraz ISO 24762 i ISO 22301. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.


program szkolenia >>

CERTYFIKATY:

  • Audytor wewnętrzny wg Krajowe Ramy Interoperacyjności

NASI TRENERZY:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, mających doświadczenie w audytowaniu firm z różnych branż

CENA:

Moduł 2-dniowy: Audytor wewnętrzny wg Krajowe Ramy Interoperacyjności 1000 zł + 23% VAT
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
Audytor wewnętrzny wg Krajowych Ram Interoperacyjności
  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagany ważny e-mail)
 

 
UWAGA! Dla grupy powyżej 3 osób istnieje możliwość zorgnizowania szkolenia zamkniętego. Jeśli potrzebujesz doradztwa i konsultacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji - wyślij do nas zapytanie.