Szybkie i sprawne dostosowanie do ISO 9001:2015

06 lipca 2016 została wydana Polska Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 wprowadzająca normę ISO 9001:2015 i zastępująca poprzednie wydanie PN-EN ISO 9001:2009. Zgodnie z nowym sposobem numeracji norm przyjętym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym PKN w nazwie normy pozostaje oryginalny rok wydania czyli 2015. Okres przejściowy dla firm posiadających systemy zarządzania jakością wg poprzedniego wydania normy kończy […]

read more
Pokaż pojedynczy wynik