Krótko o bezpieczeństwie informacji

Informacje w organizacji są zapisane i przechowywane w wersji papierowej, na nośnikach magnetycznych, płytach CD, przenośnych pamięciach. Cenne informacje przesyłamy, przekazujemy w postaci prezentacji, zdjęć i przekazujemy ustnie. Szacuje się, że ok. 30 % informacji organizacji przechowywanych jest na nośnikach papierowych, 30-40% pozostaje w umysłach pracowników, ok. 30-40% na nośnikach elektronicznych.. Wiele z tych danych […]

read more

Pracownicy w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji

Waldemar Gełzakowski Konsultant Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM W obecnych czasach informacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywne funkcjonowanie organizacji. Dla firmy ważnym jest, aby informacja była w „zasięgu ręki” wtedy, kiedy jest niezbędna, żeby była zawsze aktualna oraz poufna – dostępna tylko dla tych osób, dla których jest przeznaczona. Coraz częściej rozpoczynane są […]

read more

Inne oblicze narzędzi jakości – narzędzia wspomagające komunikację wewnętrzną

Dzisiaj już nie wypada nie wiedzieć, czym w rzeczywistości jest komunikacja wewnętrzna w organizacji. Ale czy wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką? Właściwe zrozumienie zagadnienia komunikacji wewnętrznej leży u podstaw właściwego jej prowadzenia, optymalnego wykorzystania i czerpania z niej maksimum korzyści. W tym artykule chciałam przyjrzeć się tylko wybranemu fragmentowi z życia organizacji, tzw. […]

read more

Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

Łączy je to, iż wymienione kamera jak i układ zraszania, jako produkty zostały umieszczone w załączniku do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw, i są tam zakwalifikowane jako […]

read more

Kilka słów o historii systemów zarządzania

Ewa Gełzakowska Prezes Centrum Doskonalenia Zarządzania “MERITUM” Zapewne zgodzicie się Państwo z opinią, iż tylko sprawnie zarządzane, dysponujące nowoczesną technologią i stosujące nowoczesne metody zarządzania organizacje są w stanie oferować, coraz bardziej wymagającemu klientowi, wyroby i usługi odpowiedniej jakości. Są branże, w których tylko takie przedsiębiorstwa przetrwają walkę konkurencyjną. Poszukując skutecznych metod zarządzania, wiele organizacji […]

read more

Metodyka szacowania ryzyka

Szacowanie ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2005 Praktyczny przewodnik Jaka jest rzeczywista rola i znaczenie procesu szacowania ryzyka podczas tworzenia i utrzymywania systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji? Czy należy go przeprowadzić tylko dlatego, że jest on wymagany przez standard ISO/IEC 27001:2005? Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) […]

read more

Co nowego w bezpieczeństwie informacji?

Informacje w organizacji znajdują się na różnych nośnikach. Mogą być zapisane i przechowywane w wersji papierowej, na nośnikach magnetycznych, płytach CD, przenośnych pamięciach. Cenne informacje przesyłamy, przekazujemy w postaci prezentacji, zdjęć i przekazujemy ustnie. Szacuje się, że ok. 30 % informacji organizacji przechowywanych jest na nośnikach papierowych, 30-40% pozostaje w umysłach pracowników, ok. 30-40% na […]

read more

Potrzeba szkoleniowa

Jest wynikiem istnienia lub podejrzenia istnienia w organizacji problemu. Może być wynikiem rozwoju i podjęcia decyzji wprowadzenia zmian – nowych zadań, obniżeniem wartości stosowanych wskaźników, spadkiem wydajności pracowników lub wzrostem ilości pojawiających się błędów. Osoby będące źródłem informacji to wyższa kadra kierownicza, menedżerowie liniowi lub menedżerowie ds. szkoleń. Stosowane metody pracy w tym etapie to: […]

read more

Co w chwili obecnej, w XXI wieku, oznacza sformułowanie „dokumentacja papierowa”?

Bardzo często mianem tym określa się dokumenty przygotowane w popularnych edytorach tekstu a następnie wydrukowane na papierze. Dokumenty papierowe są podpisywane przez odpowiednie osoby i oto mamy dokumentację papierową. Ale przecież teksty źródłowe tych dokumentów są w postaci elektronicznej! Czy możemy więc powiedzieć, że mamy również „dokumentację elektroniczną”? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej […]

read more

Czy dokumentowanie musi być trudne?

Certus jest narzędziem umożliwiającym szybkie zdefiniowanie oraz nadzorowanie dokumentacji wymaganej podczas wdrożenia i eksploatacji Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9001:2000, 14001, 18001, 27001, 20000. Dzięki eCertus cała dokumentacja przechowywana jest w postaci elektronicznej, co upraszcza i przyspiesza proces wdrożenia, jak również późniejszego nadzorowania SZJ. Funkcjonalność Wsparcie podczas wdrożenia SZJ Dzięki aplikacji Certus Użytkownik […]

read more
Pokazuje 21 to 30 z 30 wyników