Nowe wydanie normy ISO 14001:2015 zostało opublikowane!

15 września Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała najnowsze wydanie normy ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001:2015 została w istotny sposób przebudowana w celu dostosowania do wytycznych z Aneksu SL – wytycznych narzucających jednolitą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania. Najważniejszymi zmianami w nowym wydaniu ISO 14001:2015 są: wymóg uwzględnienia zarządzania środowiskowego jako części strategii organizacji […]

read more

Nowa norma ISO 27001:2013 system zarządzania bezpieczeństwem informacji – część 2

Redakcja: Pojawiły się opinie, że w nowym wydaniu normy ISO 27001:2013 cykl PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) nie jest już podstawą systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Czy rzeczywiście tak jest? WG: Niezupełnie. Nowa struktura normy ISO 27001, która została opracowana zgodnie z Aneksem SL wprowadzającym ujednoliconą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania, jest zgodna z cyklem PDCA. Schemat graficzny prezentuje […]

read more

Nowa norma ISO 27001:2013 system zarządzania bezpieczeństwem informacji – część 1

Nowe wydanie normy ISO/IEC 27001:2013 właśnie zostało formalnie opublikowane przez ISO (International Organization for Standardization). O tym, jakie zmiany zostały wprowadzone do wymagań normy porozmawiamy z Waldemar Gełzakowskim, Konsultantem i Audytorem Wiodącym w Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum. Redakcja: Co nowego pojawiło się w normie ISO/IEC 27001:2013? WG: Norma ISO 27001:2013 została całkowicie przebudowana, zarówno w […]

read more

Od audytora wewnętrznego do wiodącego

Audytor wiodący, audytor wewnętrzny Ocena, sprawdzanie, weryfikowanie to powszechnie znana rola audytora wewnętrznego lub zewnętrznego. Każdy wdrożony system zarządzania  zawiera wymóg przeprowadzania audytów. Kto powinien realizować te zadania? Gdzie zdobyć odpowiednią wiedzę? Czy można powiedzieć, że audytor ma potężną władzę? Wielu pracowników uzna, że zdecydowanie tak. Wprawdzie próbuje się sprowadzać rolę audytora jedynie do oceny […]

read more

Krajowe Ramy Interoperacyjności a ISO 27001 i ISO 20000

16 grudnia 2011 Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram interoperacyjności. Celem tego dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz […]

read more

Plan ciągłości działania – to nie wystarczy!

Twoja firma opracowała plany ciągłości działania? To wcale nie musi oznaczać, że jesteś przygotowany na przerwanie działalności! Stabilne funkcjonowanie organizacji to możliwość zarabiania pieniędzy, ale i gwarancja stabilności dla klientów i kontrahentów. Organizacje uświadamiające sobie potencjalne konsekwencje przerw w działaniu próbują się przygotować na takie sytuacje. Pierwszą oznaką myślenia o ciągłości działania jest opracowanie Planów Ciągłości […]

read more

Analiza ryzyka – strata czasu czy szansa?

Nowoczesne systemy zarządzania podejmują próbę przewidywania przyszłości. Kiedyś wróżono z fusów teraz zarządzamy ryzykiem. Czy obie metody rzeczywiście się od siebie różnią, czy raczej są tak samo skuteczne? Każdy zarządza ryzykiem Analiza ryzyka, szacowanie ryzyka czy też wreszcie zarządzanie ryzykiem stały się tematami bardzo „modnymi” w biznesie. Jeszcze nie tak dawno pojęcie ryzyka pojawiało się […]

read more

Norma SA 8000 – Wymagania

Norma SA 8000 swoimi wymaganiami obejmuje następujące obszary działania organizacji: 1) Praca wykonywana przez dzieci 2) Praca przymusowa 3) Bezpieczeństwo i higiena pracy 4) Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania umów zbiorowych 5) Dyskryminacja 6) Działania dyscyplinarne 7) Godziny pracy 8) Wynagrodzenie 9) Systemy zarządzania, w tym polityka w zakresie odpowiedzialności społecznej. Wymienione wymagania […]

read more

Nowy portal – soscertyfikacja.pl

Na rynku działa kilkadziesiąt jednostek certyfikujących. Najczęściej klienci poszukują informacji o nich w Internecie. Jednostka certyfikująca powinna spełniać szereg wymagań i oczekiwań klienta, np. : w zakresie posiadanej akredytacji, doświadczenia w branży, stosowanych metod współpracy z klientem, ceny, terminu itd. Wybierając jednostkę należy pamiętać, że audyt certyfikacyjny to dopiero początek współpracy z nią. Po audycie […]

read more

E – wdrożenie ISO 9001 czyli co pełnomocnik znajdzie w Internecie

Oto podpowiedź: Etap 1 – zakup poradników (e-booków) Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji pełnomocnika powinna jak najszybciej dowiedzieć się jakie zadania ją czekają, jak prowadzić projekt, co przygotować i z kim współpracować. Służy temu „Poradnik dla początkujących pełnomocników – od wdrożenia do certyfikacji” oraz podręcznik „37 kroków wdrożenia ISO 9001”. Zawierają one praktyczne podpowiedzi, wzory i przykłady potrzebnych dokumentów […]

read more
Pokazuje 1 to 10 z 30 wyników