Wymagania ISO 45001 online

 • Sierpień 23, 2021
 • poniedziałek, 23 Sierpień 2021, 9:00 - - poniedziałek, 23 Sierpień 2021, 3:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Wymagania ISO 45001 online

poniedziałek, 23 Sierpień 2021, 9:00 - - poniedziałek, 23 Sierpień 2021, 3:00
Sierpień 23, 2021

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Wymagania ISO 45001 online

poniedziałek, 23 Sierpień 2021, 9:00 - - poniedziałek, 23 Sierpień 2021, 3:00
Sierpień 23, 2021

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 45001:2018 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 45001:2018.

 

Program szkolenia:

 1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.
 2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w stosunku do OHSAS 18001/PN-N 18001.
 3. Omówienie podstaw systemu zarządzania BHP:

– zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,

– określenie zakresu systemu.

 1. Przywództwo i udział pracowników:

– polityka BHP

– role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia

– udział i konsultacje.

 1. Planowanie – warsztaty:

– działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami.

– identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP

– cele BHP i planowanie ich osiągnięcia

 1. Wsparcie:

– zasoby, kompetencje, świadomość

– informacja i komunikacja

– udokumentowana informacja w BHP.

 1. Działanie:

– planowanie i sterowanie operacyjne

– outsourcing i zakupy

 1. Ocena wyników

– monitorowanie, pomiary, analiza, ocena

– ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi

 1. Doskonalenie systemu
 2. Dyskusja i podsumowanie wynikających z normy zmian.

 

Cena: 500zł + 23% VAT

Miejsce: szkolenie on-line

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Informacje dodatkowe :
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za  szkolenia ze środków unijnych .

więcej:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://www.centrum-doskonalenia.pl/aktualnosci/platforma-rodo-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich/

Share this Post!

About the Author : Oksana


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności