Wymagania ISO 27017 i ISO 27018 on-line

  • Luty 15, 2021
  • poniedziałek, 15 Luty 2021, 9:00 - - poniedziałek, 15 Luty 2021, 3:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Wymagania ISO 27017 i ISO 27018 on-line

poniedziałek, 15 Luty 2021, 9:00 - - poniedziałek, 15 Luty 2021, 3:00
Luty 15, 2021

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Wymagania ISO 27017 i ISO 27018 on-line

poniedziałek, 15 Luty 2021, 9:00 - - poniedziałek, 15 Luty 2021, 3:00
Luty 15, 2021

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Bezpieczenstwo Informacji w Chmurze:

Opis szkolenia:
Szkolenie służy temu aby zapoznać się z normą ISO/IEC 27017 i 27018 i uzupełnić tym samym swoją wiedzę w zakresie korzyści i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych w Chmurze. Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych, wynikających z analizy ryzyka związanego z wyborem dostawcy usług chmury lub świadczeniem usług w chmurze dla klientów.

Adresaci szkolenia:
-Dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych w chmurze.

-Dla przedsiębiorstw posiadających wdrożoną normę ISO 27001:2017 jako uzupełnienie informacji o możliwościach przetwarzania danych i jej ochronie.

-Dla podmiotów korzystających z usług w Chmurze.

Program szkolenia:
-Wprowadzenie do tematyki, wyjaśnienie najważniejszych pojęć sektora chmury obliczeniowej iso/iec 27017.

-Wdrożenie i zakres.

-ISO/IEC 27017  zakres stosowania i struktura.

-Zarządzanie dostępem.

-Korzyści płynące z przetwarzania danych w chmurze.

-Rejestrowanie wydarzeń.

-Procedury operacyjne.

-Przepisy, wymogi i zapisy prawne.

-Ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze.

-Norma ISO/IEC 27018 rola, cel i zakres. Zrozumienie ryzyka związanego z przetwarzaniem w chmurze.

Po przebytym szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:
-podstawowych definicji dotyczących normy ISO/IEC 27017 i 27018

-zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i związanych z usługami w chmurze

-sposobów wdrażania, zakresu stosowania i struktury ISO/IEC 27017:2015

-korzyści płynących z wdrożenia ISO/IEC 27017:2015

-dokonywania skutecznej analizy i wyboru zabezpieczeń ISO/IEC 27017:2015,

 

Cena: 500ł +vat23%/os

Uczestnicy szkolenia otrzymują :

  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie ukończenia kursu

informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)
BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Oksana


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności