Wymagania/wdrażanie HACCP

  • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
  • Luty 18, 2019
  • poniedziałek, 18 Luty 2019, 9:30 - - poniedziałek, 18 Luty 2019, 4:30

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Wymagania/wdrażanie HACCP

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

poniedziałek, 18 Luty 2019, 9:30 - - poniedziałek, 18 Luty 2019, 4:30
Luty 18, 2019

000000

Wymagania/wdrażanie HACCP

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

poniedziałek, 18 Luty 2019, 9:30 - - poniedziałek, 18 Luty 2019, 4:30
Luty 18, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cele szkolenia:

Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz wiedzę niezbędną do samodzielnego wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a dzięki zajęciom warsztatowym poznasz praktyczne rozwiązania dotyczące opracowywania procedur, instrukcji, formularzy, analizowania zagrożeń, monitorowania oraz weryfikowania i aktualizowania systemu.

Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności z zakresu stosowania zasad GHP i GMP oraz wdrażania i aktualizowania systemu HACCP.

Szkolenie będzie poprowadzone tak, aby uczestnik mógł samodzielnie wykonać w swoim zakładzie Księgę HACCP.

W ramach szkolenia udostępniamy niezbędne materiały i druki, które w przyszłości mogą być przydatne w opracowaniu określonych procedur.

Ramowy program szkolenia:

1.Przepisy prawne krajowe i wspólnotowe w zakresie bezpieczeństwa żywności.

2. Rodzaje zagrożeń w żywności (biologiczne, chemiczne, fizyczne), ich źródła oraz sposoby zapobiegania

3. Zasady GHP/GMP
– lokalizacja i otoczenie zakładu, maszyny i urządzenia
– procesy mycia i dezynfekcji
– zaopatrzenie w wodę
– postępowanie z odpadami
– zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
– higiena i szkolenie personelu
– dostawa i przyjęcie surowców, magazynowanie i postępowanie z surowcami
– procesy obróbki wstępnej
– procesy obróbki właściwej
– przechowywanie produktów

4. Opracowywanie procedur, instrukcji, prowadzenie zapisów w zakresie GHP/GMP

5. Wdrażanie systemu HACCP w zakładach:

– Utworzenie zespołu HACCP
– Opisanie receptur wraz z określeniem przeznaczenia konsumenckiego
– Podział potraw na grupy i opracowanie schematu procesu technologicznego
– Weryfikacja schematu procesu technologicznego
– Sporządzenie listy zagrożeń oraz listy środków prewencyjnych
– Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
– Określenie celów i granic tolerancji dla każdego CCP
– Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP
– Ustalenie działań korygujących
– Ustalenie procedury weryfikacji- Prowadzenie dokumentacji i zapisów

6. Zasady audytowania systemu HACCP
7. Przykłady praktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują:

  • Materiały szkoleniowe
  • Obiad, poczęstunek w czasie szkolenia (oferta nie obejmuje zakwaterowania).
  • Certyfikaty:
    • Koordynatora HACCP

Miejsce: Centrum Warszawy

Od października tego roku CDZ Meritum jest w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH co daje uczestnikom szkolenia możliwość skorzystania z dofinansowania opłaty za szkolenie ze środków unijnych.

CENA: 1000 zł netto+ VAT

Share this Post!

About the Author : Ewa Gełzakowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności