Pełnomocnik / Audytor Wewnętrzny ISO 9001/14001/45001 (zintegrowany system)

EXTRA

Event details

 • poniedziałek - 8 Listopad, 2021, 9:00 - środa - 10 Listopad, 2021, 2:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Pełnomocnik / Audytor Wewnętrzny ISO 9001/14001/45001 (zintegrowany system)

poniedziałek - 8 Listopad, 2021, 9:00 - środa - 10 Listopad, 2021, 2:00
Listopad 8, 2021

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Pełnomocnik / Audytor Wewnętrzny ISO 9001/14001/45001 (zintegrowany system)

poniedziałek - 8 Listopad, 2021, 9:00 - środa - 10 Listopad, 2021, 2:00
Listopad 8, 2021

PRINT

 

Zgłoszenie na szkolenie
[fm_checkbox label="Zapisz się do Newslettera."]Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Pełnomocnik/Audytor Wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001/14001/45001

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością i audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania,
 • Kandydaci na pełnomocników zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • zrozumienie wymagań norm: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001
 • zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora i pełnomocnika, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • przedstawienie możliwych obszarów integracji,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania,
 • praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz ich raportowanie.

 

Ramowy program szkolenia:

 

 1. Zasady działania zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.
 2. Omówienie wymagań normy ISO 9001 ze szczególnym uwzględnieniem podejścia procesowego.
 3. Zarządzanie procesami, rola właściciela procesu.
 4. Omówienie wymagań ISO 14001 ze szczególnym uwzględnieniem analizy aspektów i planów środowiskowych.
 5. Omówienie wymagań ISO 45001, omówienie zmian w wymaganiach normy i analizy ryzyka.
 6. Analiza ryzyka – kluczowy element systemu zarządzania – przegląd metodyki i procesu zarządzania ryzykiem – warsztat.
 7. Dokumentowanie zintegrowanego systemu zarządzania.
 8. Proces doskonalenia – działania systemowe wspólne dla wszystkich norm – planowanie i nadzór nad audytami wewnętrznymi, nadzorowanie i wdrażanie działań korygujących.
 9. Dane omawiane na przeglądzie zarządzania, omówienie raportu.
 10. Zasady przygotowania się i przeprowadzenia audytów wewnętrznych – warsztat.
 11. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 12. Przygotowanie do audytu nadzoru – zadania pełnomocnika.
 13. Rola pełnomocnika w utrzymaniu systemu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Certyfikaty:

 •           Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 •           Pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cena: 1200,00 zł + 23% VAT/ osoba

Lokalizacja: on-line

Share this Post!

About the Author : admin