Inspektor RODO ONLINE

Ochrona Danych Osobowych

Event details

 • środa - 24 Sierpień, 2022, 9:00 - czwartek - 25 Sierpień, 2022, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Inspektor RODO ONLINE

środa - 24 Sierpień, 2022, 9:00 - czwartek - 25 Sierpień, 2022, 4:00
Sierpień 24, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Inspektor RODO ONLINE

środa - 24 Sierpień, 2022, 9:00 - czwartek - 25 Sierpień, 2022, 4:00
Sierpień 24, 2022

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Ramowy program szkolenia:

Blok 1

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  • System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • legalności
  • celowości
  • adekwatności
  • merytorycznej poprawności
  • ograniczenia czasowego
  • poufności i integralności danych
  • rozliczalności
  • przejrzystości
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
  • obowiązek informacyjny

Blok 2

 1. Prawa i obowiązki
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 2. Analiza ryzyka zgodna z RODO
  • wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • ocena wyników szacowania.
  • warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 3. Przekazywanie danych poza EOG
  • przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
  • podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
 4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
  • polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Cena: 850,00 zł + 23% VAT/ osoba

Lokalizacja: szkolenie on-line

 

SZKOLENIE INSPEKTOR RODO JEST RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W FORMIE E-LEARNINGU (kliknij aby przejść do sklepu)

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE E-BOOKI (kliknij aby przejść do sklepu)

 

Informacje dodatkowe :

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych .

 

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Magda