Inspektor Ochrony Danych Osobowych stacjonarne

Ochrona Danych Osobowych

Event details

 • Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa
 • środa - 4 Listopad, 2020, 9:00 - czwartek - 5 Listopad, 2020, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Inspektor Ochrony Danych Osobowych stacjonarne

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

środa - 4 Listopad, 2020, 9:00 - czwartek - 5 Listopad, 2020, 4:00
Listopad 4, 2020

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Inspektor Ochrony Danych Osobowych stacjonarne

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

środa - 4 Listopad, 2020, 9:00 - czwartek - 5 Listopad, 2020, 4:00
Listopad 4, 2020

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia wspieranych przez trenera. Na zakończenie szkolenia uczestnicy przeprowadzą audyty wzorowane na audytach, które będą realizować w przyszłości samodzielnie.

Program szkolenia:

Blok 1

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018
  • Ustawa z 21 lutego 2019
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Zakres stosowania
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Specjalista ds. ochrony danych osobowych (opcja)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  • ograniczenie celu
  • minimalizacja danych
  • prawidłowość
  • ograniczenie przechowywania
  • integralność i poufność
  • rozliczalność

Blok 2

 1. Prawa osób których dane dotyczą
  • Obowiązek informacyjny
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych
 2. Administrator i podmiot przetwarzający (procesor)
  • Obowiązki administratorów danych:
   1. obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych,
   2. obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,
   3. wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
  • Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.)
   1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 1. DPIA – ocena skutków
  • wprowadzenie do oceny skutków związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Wyniki oceny skutków.
  • warsztaty z oceny skutków
 2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 3. Niezależne organy nadzorcze
 4. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę

 

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych potwierdzający udział w szkoleniu.

Cena: 800,00 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, obiad, catering

 

Informacje dodatkowe :
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za  szkolenia ze środków unijnych .

więcej:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://www.centrum-doskonalenia.pl/aktualnosci/platforma-rodo-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich/

Inspektor / audytor RODO
Share this Post!

About the Author : Oksana


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności