Inspektor / audytor RODO

Ochrona Danych Osobowych

Event details

 • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
 • środa - 14 Sierpień, 2019, 9:00 - czwartek - 15 Sierpień, 2019, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Choose tickets
Zamówienie szkolenia
20
1000zł
One time registration allowed for this ticket
0zł
zł0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Inspektor / audytor RODO

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

środa - 14 Sierpień, 2019, 9:00 - czwartek - 15 Sierpień, 2019, 4:00
Sierpień 14, 2019

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Inspektor / audytor RODO

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

środa - 14 Sierpień, 2019, 9:00 - czwartek - 15 Sierpień, 2019, 4:00
Sierpień 14, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Od października br CDZ Meritum jest w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH , istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do opłaty za szkolenie ze środków unijnych.

 

Ramowy program szkolenia:

Dzień 1

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  • System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • legalności
  • celowości
  • adekwatności
  • merytorycznej poprawności
  • ograniczenia czasowego
  • poufności i integralności danych
  • rozliczalności
  • przejrzystości
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
  • obowiązek informacyjny

Dzień 2:

 1. Prawa i obowiązki
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 2. Analiza ryzyka zgodna z RODO
  • wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • ocena wyników szacowania.
  • warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 3. Przekazywanie danych poza EOG
  • przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
  • podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
 4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
  • polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.
 5. Audytowanie ochrony danych osobowych
  • Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
  • Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
  • Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
  • Układanie listy pytań oceniających.
  • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Ochrony Danych Osobowych potwierdzające udział w szkoleni.

Cena: 1000,00 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, obiad, catering

 

Informacje dodatkowe :
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za  szkolenia ze środków unijnych .

więcej:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://www.centrum-doskonalenia.pl/aktualnosci/platforma-rodo-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich/

Inspektor / audytor RODO
Share this Post!

About the Author : Monika Sękowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności