Inspektor Ochrony Danych / audytor RODO

Ochrona Danych Osobowych

Event details

 • Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa
 • poniedziałek - 10 Luty, 2020, 9:00 - środa - 12 Luty, 2020, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Inspektor Ochrony Danych / audytor RODO

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

poniedziałek - 10 Luty, 2020, 9:00 - środa - 12 Luty, 2020, 4:00
Luty 10, 2020

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Inspektor Ochrony Danych / audytor RODO

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

poniedziałek - 10 Luty, 2020, 9:00 - środa - 12 Luty, 2020, 4:00
Luty 10, 2020

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

 

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie aktualnych przepisów,
 • omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), (przetwarzanie danych pracowników, obowiązki informacyjne, powierzenia przetwarzania danych, sporządzanie rejestrów,
 • omówienie zadań i obowiązków, (uprawnień?) Inspektora Ochrony Danych Osobowych, (powołanie IOD, kontakt z UODO)
 • omówienie zadań audytora ODO
 • omówienie metody i ćwiczenie przygotowania się i przeprowadzania audytu wewnętrznego

Program szkolenia

Dzień 1

 • Omówienie Ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  2. System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 • Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.

 

 • Funkcje i stanowiska – zadania i odpowiedzialności:
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IODO)
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 • Legalności
 • Celowości
 • Adekwatności
 • merytorycznej poprawności
 • ograniczenia czasowego
 • poufności i integralności danych
 • rozliczalności
 • przejrzystości
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
 • Obowiązek informacyjny

Dzień 2:

 • Prawa i obowiązki
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 • Analiza ryzyka zgodna z RODO
  • Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Ocena wyników szacowania.
  • Warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).

3. Powierzenie i przekazywanie

 • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
 • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,

4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.

 • Polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection
 • Zasady dokumentowania

Dzień 3:

 • Rejestry
  • Rejestr kategorii przetwarzania danych,
  • Rejestr czynności przetwarzania danych,
  • Rejestr podmiotów upoważnionych do przetwarzania,
  • Rejestr podmiotów powierzenia danych,
  • Rejestr incydentów
 • Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  a. Wymagania prawne
  b. Dobre praktyki
 • Audytowanie ochrony danych osobowych
  • Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
  • Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
  • Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
  • Układanie listy pytań oceniających:
  • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.
 • Egzamin – 2 godz.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych
oraz Audytora Ochrony Danych Osobowych

Cena: 1500,00 zł + 23% VAT/ osoba
Lokalizacja: Warszawa
wskazówki dojazdu:

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)
BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Inspektor / audytor RODO
Share this Post!

About the Author : Monika Sękowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności